Vietnamese

EN Translation là bộ phận ngôn ngữ của công ty trách nhiệm hữu hạn EN Education Group được thành lập từ năm 1999. EN Translation đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đem lại những sản phẩm dịch thuật chất lượng cao nhất với hàng trăm loại ngôn ngữ.

Dù bạn cần dịch vụ dịch thuật ở lĩnh vực nào: kinh doanh, luật pháp, tòa án, hội nghị, dịch qua điện thoại, băng hình và website, các chuyên gia ngôn ngữ với nhiều năm kinh nghiệm và chất lượng được bảo đảm của chúng tôi có thể giúp bạn.

Ngoài cung cấp dịch vụ dịch thuật đa dạng, chúng tôi còn có những khóa dạy dịch thuật. Các giảng viên tham gia giảng dạy những khóa học này đều được các trường đại học danh tiếng công nhận.

EN Translation - Bayswater Business Centre, Second Floor, 28A/B Queensway, London, ,W2 3RX, UK +44(0)78 6176 5616

legal translation London ~ legal interpreter London ~ medical translation London ~ court interpreting London ~ legal translation agency London ~ interpreter UK ~ translation service UK ~ certificate translation ~ language translators ~ certified translation services